מקלט – גלות האלפים 1 – לאחר החורבן

אחד המאורעות המשמעותיים ביותר של מלחמת הנשמות היה ההרס של שתי ממלכות האלפים: סילבנסטי וקואלינסטי. בעוד שסילבנסטי "רק" נכבשה על-ידי המינוטאורים, נושא שראינו בפרוטרוט בטירלוגיית מלחמות המינוטאורים, קואלינסטי הושמדה לחלוטין…

לורד הוורד – עליית סולאמניה 1 – להחזיר עטרה ליושנה

רוב הסדרות לאחר מלחמת הנשמות עוסקות בגזעים השונים של קרין ובהתמודדות שלהם עם העולם לאחר המלחמה. בעוד שראינו את המינוטאורים והעוגים, עכשיו אנחנו מגיעים לשלישית מבין טרילוגיות הגזעים הגדולות, שעוסקת…