לורד הוורד – עליית סולאמניה 1 – להחזיר עטרה ליושנה

רוב הסדרות לאחר מלחמת הנשמות עוסקות בגזעים השונים של קרין ובהתמודדות שלהם עם העולם לאחר המלחמה. בעוד שראינו את המינוטאורים והעוגים, עכשיו אנחנו מגיעים לשלישית מבין טרילוגיות הגזעים הגדולות, שעוסקת…