מקלט – גלות האלפים 1 – לאחר החורבן

אחד המאורעות המשמעותיים ביותר של מלחמת הנשמות היה ההרס של שתי ממלכות האלפים: סילבנסטי וקואלינסטי. בעוד שסילבנסטי "רק" נכבשה על-ידי המינוטאורים, נושא שראינו בפרוטרוט בטירלוגיית מלחמות המינוטאורים, קואלינסטי הושמדה לחלוטין…